49 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
31 Cấp phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
32 Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
33 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
34 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
35 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
36 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
37 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
38 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
39 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
40 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi... Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn