Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

1. Chức năng

1.1. Trung tâm có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao về tổ chức hoạt động sự nghiệp và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

1.2. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng.

  1. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1.Tổ chức quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin; các phần mềm dùng chung của tỉnh Đắk Lắk; Đảm bảo về an toàn an ninh thông tin.

2.2. Lập dự án, thiết kế dự toán các công trình thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong và ngoài tỉnh.

2.3. Cung cấp các dịch vụ: tư vấn, giám sát thi công các công trình thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong và ngoài tỉnh.

2.4. Đo, kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng dịch vụ công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2.5. Tổ chức tư vấn, lập dự án, lập qui hoạch; khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp phân tích số liệu về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2.6. Xây dựng, triển khai, chuyển giao các đề án, dự án, công trình và chuyển giao công nghệ về thông tin và truyền thông (TT&TT) phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Đắk Lắk; tư vấn, đề xuất các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

2.7. Hỗ trợ các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Đắk Lắk quản trị, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; tham gia khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình sử dụng và phát triển TT&TT trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực TT&TT.

2.8. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông cho nguồn nhân lực trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Đắk Lắk; tham gia tổ chức các hội thi về thông tin và truyền thông của tỉnh.

2.9. Phối hợp xây dựng và tích hợp các hệ thống thông tin của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Lắk, hình thành kho thông tin số phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

2.10. Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị và hạ tầng mạng dùng chung của tỉnh.

2.11. Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

a) Cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền; cho thuê Hosting, máy chủ, máy chủ ảo và chỗ đặt máy chủ, phòng đào tạo và các thiết bị TT&TT.

b) Chứng thực chữ ký số, cung cấp thông tin, dữ liệu số và các dịch vụ TT&TT khác theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp các dịch vụ khác theo chức năng và nhu cầu của công tác thông tin và truyền thông.

2.12. Tổ chức, quản lý nhân sự; bảo quản tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn