Đắk Lắk xây dựng Đề án cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (28/03/2022, 08:21)

Tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Viện Lãnh đạo học và Chính sách công - Học viện CTQG Hồ Chí Minh xây dựng Đề án cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021-2025.

Người dân giải quyết TTHC tại BHXH huyện Ea Kar-Ảnh minh họa

Theo đó, Đề án Cải thiện Chỉ số PAR Index và PAPI tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu đưa hai chỉ số này tăng 10% so với năm 2020, đưa thứ hạng Đắk Lắk vào nhóm trung bình cao trong nước.

Bên cạnh đó, Đề án hướng tới xây dựng đồng bộ và quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp, như: đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại; thực hiện phân cấp, phân quyền, thống nhất trong quản lý, điều hành; rà soát, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh…Khích lệ và phát huy sự năng động, sáng tạo của CB,CC,VC và các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao chất lượng CCHC và cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công. Tư vấn lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố xác định trọng tâm CCHC, lựa chọn và triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp để nâng cao chất lượng CCHC và cải thiện hiệu quả quản trị hành chính công của đơn vị, địa phương.

Đề xuất các giải pháp và tiến hành một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ chính quyền các cấp thuộc tỉnh Đắk Lắk cải thiện và nâng cao hiệu quả CCHC và hiệu quả quản trị hành chính công một cách bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025, góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, giải pháp trọng tâm mà Đề án xác định có ý nghĩa quyết định thành bại là  “xoáy” sâu vào công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực trình độ, vừa có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình phục vụ nhân dân.

 

Theo: daklak.gov.vn

Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn