Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trong triển khai dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (28/06/2022, 09:35)

Thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công là tiêu chí ẩn trong nhiệm vụ hiện đại hoá nền hành chính của cải cách hành chính. Hoạt động chi tiết này là một phép kiểm tra về hiệu quả hoạt động hiện đại hoá trong các nội dung nhiệm vụ của cải cách hành chính. Bởi vì để giải quyết tốt vấn đề này phải giải quyết rất nhiều bài toán trong hiện đại hoá hành chính có liên quan.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Vì sao cần thực hiện thanh toán trực tuyến?

Thanh toán trực tuyến hay còn gọi là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo các nghiên cứu, việc thanh toán không dùng tiền mặt luôn thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, tiện lợi, tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch, thu thuế, chuyển đổi với tiền của nước khác, thực hiện các giao dịch xuyên quốc gia. Thực tế cũng chứng minh nền kinh tế mạnh là nền kinh tế luôn đi kèm với hệ thống thanh toán hiện đại.

Thanh toán trực tuyến góp phần giảm chi phí in ấn, sản xuất tiền giấy, tiền xu (Canada từ tháng 2/2013 đã không sản xuất và phân phối tiền xu, việc này giúp Canada tiết kiệm từ 11 triệu đô la trở lên mỗi năm); thanh toán trực tuyến góp phần đảm bảo an toàn trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm (những vụ cướp ngân hàng ở Thuỵ Điển đã giảm từ 110 vụ năm 2008 xuống còn 16 vụ năm 2011 và đến nay thì không còn vụ nào); thanh toán trực tuyến tạo sự thuận lợi cho người sử dụng chi trả các dịch vụ thiết yếu: tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, thậm chí là những khoản chi phí lớn trong giao dịch thương mại, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Xã hội sẽ giảm được chi phí in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản một lượng tiền rất lớn trong quá trình hoạt động sống, hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả các giao dịch kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tình hình triển khai thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai thanh toán trực tuyến, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (Công văn số 6041/UBND-KSTTHC ngày 14/7/2020); thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai (Công văn 2838/UBND-KSTTHC ngày 06/4/2021); tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân (Công văn số 4559/UBND-KSTTHC ngày 26/5/2021); triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Công văn 6006/UBND- KSTTHC ngày 05/7/2021)…thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, vừa trao đổi thông tin phối hợp xử lý vấn đề kỹ thuật, liên thông, kết nối với các hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống thanh toán trực tuyến quốc gia và với các đơn vị, địa phương có liên quan như các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế và 07 huyện, thị xã, thành phố (Cư M’gar, Ea Súp, Krông Năng, Thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột).

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, trong thời gian vừa qua, hệ thống của chúng ta mới có 11/19 sở, ban, ngành ở tỉnh triển khai được 48/581 (đạt 8,26%) thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2022 đã phát sinh 252 giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền là 164.861.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ có 60 giao dịch thành công (23,8%) với số tiền 30.160.000 đồng; 192 giao dịch không thành công (76,2%) với số tiền  134.701.000 đồng. Theo đó, chỉ có 05 đơn vị phát sinh giao dịch gồm các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (05 TTHC), Sở Y tế (03 TTHC), Sở Xây dựng (04 TTHC), Sở Tư pháp (07 TTHC), Sở Công Thương (27 TTHC), các đơn vị còn lại không có phát sinh giao dịch. Cấp huyện và cấp xã không có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.

Những thông tin như trên cho thấy việc triển khai thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh còn rất hạn chế, số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 4 được triển khai hình thức thanh toán trực tuyến rất thấp (8,26%), số lượng phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến còn thấp (có 252 giao dịch trong gần 02 năm), tỷ lệ giao dịch thành công trong tổng số giao dịch phát sinh trên hệ thống đạt thấp (23,8%), tỷ lệ giao dịch thất bại đạt tới 76,2%. Số đơn vị triển khai ở cấp tỉnh 11/19, cấp huyện 0/15 và cấp xã 0/184.

Nguyên nhân những thực trạng

Thứ nhất, về nguyên nhân kỹ thuật, việc kết nối liên thông giữa các hệ thống thanh toán của các ngân hàng với hệ thống Cổng cung cấp dịch vụ công còn chưa đồng bộ, dẫn đến quá trình thực hiện thanh toán phải thực hiện nhiều bước, nhiều thao tác, làm cho người dùng cảm thấy bất tiện và từ bỏ giữa chừng quá trình thực hiện các bước thanh toán. Nhiều lần thực hiện như vậy tạo tâm lý và có thể gây dư luận tiêu cực, khách hàng không lựa chọn giải pháp thanh toán trực tuyến.

Thứ hai, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được lựa chọn triển khai thanh toán trực tuyến còn hạn chế là do có tính chất đặc thù, có thu phí, lệ phí hay không. Do đó, các thủ tục hành chính dù không tính phí vẫn được tính trên tổng số thủ tục được kết nối vào hệ thống thanh toán trực tuyến quốc gia.

Thứ ba, điều kiện của người dân để có thể tham gia vào hoạt động thanh toán trực tuyến của tỉnh Đắk Lắk có những vấn đề hạn chế nhất định. Trong 40% dân số của hơn 1,9 triệu người trong độ tuổi vị thành niên đến 65 tuổi là đối tượng khá thuận lợi tiếp cận, tham gia hoạt động thanh toán trực tuyến vẫn còn 60% dân số còn lại của tỉnh và 30% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì hoặc là ít quan tâm, hoặc khó có điều kiện, năng lực tiếp cận với hệ thống cũng là thách thức lớn của tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động này trong thời gian tới.

Một số giải pháp triển khai thanh toán trực tuyến

Thứ nhất, cần tập trung nghiên cứu đề xuất phương án, giải pháp biện pháp thực hiện đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, liên thông kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để vừa đảm bảo sự thuận tiện cho người dân, khách hàng tiếp cận và thực hiện tốt việc thanh toán trực tuyến, tích cực sử dụng thanh toán trực tuyến trong giao dịch thực hiện thủ tục hành chính công, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng cung ứng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và cộng đồng về những lợi ích khi thực hiện hiệu quả thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ ba, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân, khách hàng có động lực và tích cực tham gia. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội. Chính sách phục vụ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

 

Hàn Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi khấu trừ 1% tổng số thuế doanh thu (VAT) thu được trên doanh số bán cho các đơn vị chấp nhận thẻ, khấu trừ 10% thuế thu nhập đối với các khoản chi bằng thẻ vượt quá 10% thu nhập hàng năm;

Đức có một hệ thống được triển khai từ năm 2012 cho phép người bán hàng chỉ cần 1 chiếc iPhone và một chiếc đầu đọc EMV là có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ;

Thậm chí dịch vụ đỗ xe ở Amsterdam (HÀ LAN) không còn chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Rất nhiều cửa hàng bán lẻ và nhà hàng trong thành phố này hiện nay cũng từ chối thanh toán bằng tiền mặt;

Úc khi bước sang năm 2000 đã có một trào lưu “Tháng 11 không tiền mặt” (No Cash November) được khởi xướng bởi tỷ phú Andrew Forrest.

Tại Anh rong năm 2014, chỉ có 1% số người sử dụng phương tiện công cộng thanh toán bằng tiền mặt, con số này đã giảm từ 25% của năm 2000;

Từ tháng 2/2013 Canada đã ngừng sản xuất và phân phối tiền xu. Ước tính riêng việc này đã giúp Canada tiết kiệm đươc 11 triệu USD trở lên mỗi năm;

Luật pháp của Pháp hiện nay đã quy định mọi giao dịch có giá trị lớn hơn 3.000 euro buộc phải áp dụng TTKDTM;

Bỉ cũng có một quy định tương tự như Pháp, không cho phép giao dịch tiền mặt vượt quá 3.000 euro. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tới 225.000 euro.

Thứ tư, cần tăng cường hệ thống phát mạng vô tuyến băng thông lớn để phục vụ nhu cầu truy cập, khai thác, tìm kiếm thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận TN&TKQ của huyện, xã để phục vụ người dân, khách hàng khi đến giao dịch.

Hàn Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi khấu trừ 1% tổng số thuế doanh thu (VAT) thu được trên doanh số bán cho các đơn vị chấp nhận thẻ, khấu trừ 10% thuế thu nhập đối với các khoản chi bằng thẻ vượt quá 10% thu nhập hàng năm;

Đức có một hệ thống được triển khai từ năm 2012 cho phép người bán hàng chỉ cần 1 chiếc iPhone và một chiếc đầu đọc EMV là có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ;

Thậm chí dịch vụ đỗ xe ở Amsterdam (HÀ LAN) không còn chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Rất nhiều cửa hàng bán lẻ và nhà hàng trong thành phố này hiện nay cũng từ chối thanh toán bằng tiền mặt;

Úc khi bước sang năm 2000 đã có một trào lưu “Tháng 11 không tiền mặt” (No Cash November) được khởi xướng bởi tỷ phú Andrew Forrest.

Tại Anh rong năm 2014, chỉ có 1% số người sử dụng phương tiện công cộng thanh toán bằng tiền mặt, con số này đã giảm từ 25% của năm 2000;

Từ tháng 2/2013 Canada đã ngừng sản xuất và phân phối tiền xu. Ước tính riêng việc này đã giúp Canada tiết kiệm đươc 11 triệu USD trở lên mỗi năm;

Luật pháp của Pháp hiện nay đã quy định mọi giao dịch có giá trị lớn hơn 3.000 euro buộc phải áp dụng TTKDTM;

Bỉ cũng có một quy định tương tự như Pháp, không cho phép giao dịch tiền mặt vượt quá 3.000 euro. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tới 225.000 euro.

Thứ năm, cần thiết lập các ứng dụng hỗ trợ người dân thông qua các thiết bị công nghệ thông minh để giải quyết các yêu cầu trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Trong đó thiết lập việc tự động hóa giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo công nghệ AI và các công nghệ khác để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của người dân, khách hàng.

Thứ sáu, cần phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức để xây dựng đội ngũ công chức phục vụ có kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn tốt, từ thực hiện tốt các thao tác đến có thể hướng dẫn sử dụng cho người dân hiệu quả.

Thứ bảy, cần nhanh chóng triển khai thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng, giải quyết quyết liệt các yêu cầu, đạt 03 tiêu chí: Được hướng dẫn cài đặt, Được hướng dẫn sử dụng và sử dụng Được. Tối thiểu, mỗi gia đình có ít nhất 01 người sử dụng thành thạo.

 

 

Thanh Hà

Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn