Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (15/07/2021, 15:40)
Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Xem chi tiết.
Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn