Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (29/06/2022, 14:10)

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

 Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, là điều kiện tiên quyết tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của tỉnh.

Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng và toàn diện.

Tạo nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 Mục tiêu chung: Tổ chức thực hiện đúng tinh thần, quan điểm, mục tiêu của Quyết định số 146/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương của tỉnh.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Theo: daklak.gov.vn

Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn