Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở (13/08/2021, 09:40)
Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở. Chi tiết tin.
Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn