Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” (29/09/2021, 15:31)
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”. File chi tiết tại đây.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn