V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND (21/10/2021, 10:38)

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2010/QĐ-UBNDngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng,chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Chi tiết tại đây. 

Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND. Chi tiết tại đây. File 1. File 2.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn