Về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó của Cụm Thi đua năm 2022 (07/04/2022, 09:02)
Về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó của Cụm Thi đua năm 2022. File đính kèm

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn