Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 (27/05/2022, 14:15)

Công văn 898/STTTT-CNTT. Xem chi tiết tại đây

Phụ lục các ngành liên quan đến kinh tế số. Xem chi tiết tại đây

Phụ lục I. Xem chi tiết tại đây

Phụ lục II. Xem chi tiết tại đây

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn