Về việc thông tin, tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh; Nâng cao Chỉsố cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 (14/09/2021, 08:13)
Về việc thông tin, tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh; Nâng cao Chỉsố cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021. Xem chi tiết.
Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn