Cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

 

STT Họ Và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
I Ban Giám đốc
1 Trương Hoài Anh Giám đốc Sở 

0914.122.449

anhth@tttt.daklak.gov.vn
0262.8582.888
2 Ra Lan Trương Thanh Hà Phó Giám đốc Sở 0914.586.911 harlt@tttt.daklak.gov.vn
II Văn Phòng Sở
1 Hà Văn Dũng  Chánh Văn Phòng Sở 0942.672.799 dunghv@tttt.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Bá Thăng Phó Chánh Văn Phòng Sở 0946.578.789 thangnb@tttt.daklak.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Đích Phó Chánh Văn Phòng Sở 0982.047.333 dichnn@tttt.daklak.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thuý Hà Cán sự 0943.091.088 hantt@tttt.daklak.gov.vn
5 Lê Thị Khánh Vân Chuyên viên 0917.438.855 vanltk@tttt.daklak.gov.vn
6 Đào Thị Vân Anh Chuyên viên 0935.173.741 anhdt@tttt.daklak.gov.vn
7 Võ Thị Mỹ Anh Chuyên viên 0977.244.747 anhvt@tttt.daklak.gov.vn
8 Trần Ánh Hồng Chuyên viên 0947.098.385  hongta@tttt.daklak.gov.vn
9 Nguyễn Hoàng Anh Vũ Nhân viên  0916.392.768 vunha@tttt.daklak.gov.vn
10  Ngô Thanh Dũng Nhân viên Lái xe 0905.305.179 dungnt@tttt.daklak.gov.vn
III Phòng CNTT
1 Phan Xuân Thủy Trưởng phòng 0932.578.579 thuypx@tttt.daklak.gov.vn
2 Võ Nguyễn Hoàng Nam Chuyên viên 0945.289 666 namvnh@tttt.daklak.gov.vn
3 Phùng Thị Thơm Chuyên viên 0914.288.966 thompt@tttt.daklak.gov.vn
4 Ngô Xuân Hoà Chuyên viên 0946.522.999 hoanx@tttt.daklak.gov.vn
5 Kim Văn Toản Chuyên viên 0945.089.589 toankv@tttt.daklak.gov.vn
6 Bùi Minh Long Chuyên viên 0979.326.327 longbm@tttt.daklak.gov.vn
IV Phòng TT-BC-XB
1 Nguyễn Quang Cảnh Trưởng phòng 0905.059.977 canhnq@tttt.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Dưỡng Phó Trưởng phòng 0914.179.079 duongnh@tttt.daklak.gov.vn
3 Vũ Ngọc Anh Quyên Chuyên viên 0914.225.511 quyenvna@tttt.daklak.gov.vn
4 Trần Phạm Thiên Trang Chuyên viên 0983.013.060 trangtpt@tttt.daklak.gov.vn
5 Huỳnh Sự Chuyên viên 0934.808.588 suh@tttt.daklak.gov.vn
V Phòng BC-VT
1 Phạm Đức Nghị Trưởng phòng 0916.415.678 nghipd@tttt.daklak.gov.vn
2 Lê Viết Thắng Phó Trưởng phòng 0905.758.489 thanglv@tttt.daklak.gov.vn
3 Võ Xuân Quang Chuyên viên 0987.309.307 quangvx@tttt.daklak.gov.vn
4 Nguyễn Sơn Thành Chuyên viên 0905.003.737 thanhns@tttt.daklak.gov.vn
VI Thanh Tra Sở
1 Nguyễn Công Bẩy Chánh Thanh tra 0914.092.969 baync@tttt.daklak.gov.vn
2 Diệp Quốc Phú Phó Chánh Thanh tra 0917.506.879 phudq@tttt.daklak.gov.vn
3 Lê Hữu Tường Chuyên viên Thanh tra 0932.577.577 tuonglh@tttt.daklak.gov.vn
4 Hoàng Minh Dương  Thanh tra viên 0904.365.162 duonghm@tttt.daklak.gov.vn
VII Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk 
1 Trần Xuân Tiệp Giám đốc Trung tâm Giám sát 0982.244.002 tieptx@tttt.daklak.gov.vn

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn