danh sách video danh sách video
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Loading the player...
       
Phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em Phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục cho trâu, bò. Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục cho trâu, bò. Phỏng vấn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 tại Đắk Lắk. Phỏng vấn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 tại Đắk Lắk. Tiểu phẩm: Chì và Chài Tiểu phẩm: Chì và Chài
Tiểu phẩm: Một lần đến cơ quan thuế Tiểu phẩm: Một lần đến cơ quan thuế Tiểu phẩm: Từ sự tắc trách Tiểu phẩm: Từ sự tắc trách Tiểu phẩm: Cùng chung tay Tiểu phẩm: Cùng chung tay Tiểu phẩm: Niêm vui cải cách hành chính Tiểu phẩm: Niêm vui cải cách hành chính
Tiểu phẩm: Công chức thời @ Tiểu phẩm: Công chức thời @ Tiểu phẩm: Đạo đức công vụ vì nền hành chính văn minh Tiểu phẩm: Đạo đức công vụ vì nền hành chính văn minh Tiểu phẩm: Công tác ISO trong cải cách hành chính  công thời công nghệ 4.0 Tiểu phẩm: Công tác ISO trong cải cách hành chính công thời công nghệ 4.0 Tiểu phẩm: Cái cách hành chính thời kỳ Covid-19 Tiểu phẩm: Cái cách hành chính thời kỳ Covid-19
Tiểu phẩm: Đến lịch sự văn minh đón ân cần chuẩn mực Tiểu phẩm: Đến lịch sự văn minh đón ân cần chuẩn mực Tiểu phẩm: Hết đường chối cái Tiểu phẩm: Hết đường chối cái Tiểu phẩm: Bây giờ tôi đã hiểu Tiểu phẩm: Bây giờ tôi đã hiểu Tiểu phẩm: Cán bộ phải là công bộc của dân Tiểu phẩm: Cán bộ phải là công bộc của dân
Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk chuyển mình giữa đại dịch Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk chuyển mình giữa đại dịch Phóng sự: Xây dựng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên Phóng sự: Xây dựng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên Hướng dẫn thủ tục hành chính về cổng dịch vụ hành chính công quốc gia Hướng dẫn thủ tục hành chính về cổng dịch vụ hành chính công quốc gia Hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao dịch bảo đảm Hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao dịch bảo đảm
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ hành chính công quốc gia Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ hành chính công quốc gia Hướng dẫn đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Hướng dẫn đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Tiểu phẩm: Chuyện nhà A Mí Ni Tiểu phẩm: Chuyện nhà A Mí Ni
Tiểu phẩm: Tuyên truyền hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC Tiểu phẩm: Tuyên truyền hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC Tiểu phẩm: Voi đi làm thủ tục hành chính Tiểu phẩm: Voi đi làm thủ tục hành chính Tiểu phẩm: Chuyện Ama Lâm muốn làm Giám đốc Tiểu phẩm: Chuyện Ama Lâm muốn làm Giám đốc Tiểu phẩm: Mô hình ba hơn Tiểu phẩm: Mô hình ba hơn
Tiểu phẩm: Thước đo cải cách hành chính Tiểu phẩm: Thước đo cải cách hành chính Tiểu phẩm: Chung tay Tiểu phẩm: Chung tay Tiểu phẩm: Nhanh và gọn Tiểu phẩm: Nhanh và gọn Tiểu phẩm: Ưng cái bụng rồi Tiểu phẩm: Ưng cái bụng rồi
Tiểu phẩm: Nhanh gọn Hiệu quả Vừa lòng dân Tiểu phẩm: Nhanh gọn Hiệu quả Vừa lòng dân Nét mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 Nét mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 Những điểm nhấn của Lễ hội cà phê BMT lần thứ 6 - năm 2017 Những điểm nhấn của Lễ hội cà phê BMT lần thứ 6 - năm 2017

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn