Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, phương hướng và triển khai nhiệm vụ công tác 8 năm 2022

Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông (Đảng uỷ Sở TT&TT) đã triển khai cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tháng 6

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện:

Một số nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 02 năm 2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tiến hành cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 của Đảng ủy, Đảng bộ Sở vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2021.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn