Quá trình phát triển Quá trình phát triển

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

Sở TT&TT được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày28/12/2004 với tên gọi là Sở Bưu chính Viễn thông và đến ngày 25-3-2008 được đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 759/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khi mới thành lập, tổ chức bộ máy của Sở mới có 05 phòng chức năng. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã có 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Bưu chính - Viễn thông; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Kế hoạch - Tài chính và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn