THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: số 08 Lý Thái Tổ - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk.

Điện thoại: 02623.860.010

Email: stttt.daklak.gov.vn

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn

ipv6 ready