Lĩnh vực bưu chính Lĩnh vực bưu chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
       

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn