49 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
2 Thủ tục Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Lắk. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
3 Thủ tục cấp giấy phép xác nhận đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
4 Thủ tục Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Lắk. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
5 Thủ tục Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đổi thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Lắk. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
6 Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
7 Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
8 Thủ tục cấp giấy phép họp báo Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
9 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
10 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
12 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
13 Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
14 Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
15 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
16 Cấp lại phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
17 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
18 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
19 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
20 Cấp giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
21 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
22 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
23 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
24 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
25 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
26 Chuyển nhượng máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
27 Đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
28 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
29 - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
30 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn