Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trong triển khai dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

Thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công là tiêu chí ẩn trong nhiệm vụ hiện đại hoá nền hành chính của cải cách hành chính. Hoạt động chi tiết này là một phép kiểm tra về hiệu quả hoạt động hiện đại hoá trong các nội dung nhiệm vụ của cải cách hành chính.

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5334/UBND-KGVX về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức đầu mối

Sáng 28/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho đội ngũ công chức đầu mối của 15 huyện, thị xã, thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức đầu mối

Sáng 28/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho đội ngũ công chức đầu mối của 15 huyện, thị xã, thành phố.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn