Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11123/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Thông tư ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn