65 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Ngày ban hành: 12/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2019

Ngày ban hành: 08/05/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/5//2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 07/05/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 20/04/2019

Ngày hiệu lực:

Xác nhận số liệu Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 13/03/2019

Ngày hiệu lực:

Về Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chi tiết Công văn, Phụ lục

Ngày ban hành: 14/12/2018

Ngày hiệu lực:

Hoàn thiện báo cáo, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Ngày ban hành: 15/03/2018

Ngày hiệu lực:

Công văn số 132/STTTT-CNTT ngày 26/02/2018 đăng ký cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức và cá nhân

Ngày ban hành: 26/02/2018

Ngày hiệu lực:

Khảo sát hiện trang và nhu cầu MSO

Ngày ban hành: 22/02/2018

Ngày hiệu lực:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn