65 kết quả được tìm thấy
 
Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày ban hành: 15/02/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 09/02/2018

Ngày hiệu lực:

Tài liệu Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a/NQ-CP); Thời gian: 8h00, ngày 24/01/2018

Ngày ban hành: 24/01/2018

Ngày hiệu lực:

Khảo sát thông tin phục vụ triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông.

Ngày ban hành: 07/08/2017

Ngày hiệu lực:

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng máy Chip Intel và một số máy HP

Ngày ban hành: 26/05/2017

Ngày hiệu lực:

v/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 08/05/2017

Ngày hiệu lực:

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT quy đinh chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ lên Cổng TTĐT và Trang TTĐT Download

Ngày ban hành: 24/04/2017

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Ngày ban hành: 22/02/2017

Ngày hiệu lực:

Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016

Ngày ban hành: 05/01/2017

Ngày hiệu lực:

Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2016

Ngày ban hành: 02/01/2017

Ngày hiệu lực:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn