65 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Ngày ban hành: 12/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2019

Ngày ban hành: 08/05/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/5//2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 07/05/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 20/04/2019

Ngày hiệu lực:

Xác nhận số liệu Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 13/03/2019

Ngày hiệu lực:

Về Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chi tiết Công văn, Phụ lục

Ngày ban hành: 14/12/2018

Ngày hiệu lực:

Hoàn thiện báo cáo, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Ngày ban hành: 15/03/2018

Ngày hiệu lực:

Công văn số 132/STTTT-CNTT ngày 26/02/2018 đăng ký cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức và cá nhân

Ngày ban hành: 26/02/2018

Ngày hiệu lực:

Khảo sát hiện trang và nhu cầu MSO

Ngày ban hành: 22/02/2018

Ngày hiệu lực:

Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày ban hành: 15/02/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 09/02/2018

Ngày hiệu lực:

Tài liệu Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a/NQ-CP); Thời gian: 8h00, ngày 24/01/2018

Ngày ban hành: 24/01/2018

Ngày hiệu lực:

Khảo sát thông tin phục vụ triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông.

Ngày ban hành: 07/08/2017

Ngày hiệu lực:

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng máy Chip Intel và một số máy HP

Ngày ban hành: 26/05/2017

Ngày hiệu lực:

v/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 08/05/2017

Ngày hiệu lực:

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT quy đinh chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ lên Cổng TTĐT và Trang TTĐT Download

Ngày ban hành: 24/04/2017

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Ngày ban hành: 22/02/2017

Ngày hiệu lực:

Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016

Ngày ban hành: 05/01/2017

Ngày hiệu lực:

Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2016

Ngày ban hành: 02/01/2017

Ngày hiệu lực:

Giấy mời tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016

Ngày ban hành: 31/12/2016

Ngày hiệu lực:

Thông tư quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Ngày ban hành: 26/12/2016

Ngày hiệu lực:

Báo cáo tổng kết năm 2016

Ngày ban hành: 12/12/2016

Ngày hiệu lực:

Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2015

Ngày ban hành: 19/01/2016

Ngày hiệu lực:

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày ban hành: 13/01/2016

Ngày hiệu lực:

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2015

Ngày ban hành: 11/01/2016

Ngày hiệu lực:

Theo dõi thực hiện chế độ báo cáo của Khối Phòng VHTT cấp huyện 6 tháng đầu năm 2015

Ngày ban hành: 11/08/2015

Ngày hiệu lực:

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015)

Ngày ban hành: 16/07/2015

Ngày hiệu lực:

Chương trinh Hội nghị giao ban công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2015 tại huyện Krông Ana

Ngày ban hành: 14/07/2015

Ngày hiệu lực:

Tham dự hội nghị Giao ban công tác Thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2015

Ngày ban hành: 06/07/2015

Ngày hiệu lực:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn