65 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Ngày ban hành: 12/11/2019

Ngày hiệu lực:

V/v cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2019

Ngày ban hành: 08/05/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/5//2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 07/05/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 20/04/2019

Ngày hiệu lực:

Xác nhận số liệu Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 13/03/2019

Ngày hiệu lực:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn